Over CRF

De cliëntenraad Fokus is een cliëntenraad van en door cliënten van Stichting Fokus.

 

Fokus is een landelijke organisatie die ADL-assistentie aanbiedt in een volledig aangepaste Fokuswoning, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met de garantie van alarmopvolging binnen drie tot vijf minuten. De cliënt bepaalt zelf wat er gebeurd, wanneer en hoe, zo heeft hij/zij de regie in handen.
 

Cliënten van Fokus hebben een ernstige lichamelijke beperking en zijn in staat hun eigen regie te voeren. Dat is een voorwaarde om cliënt te kunnen worden.

Het Fokuswonen biedt voor hen een mogelijkheid om te kunnen participeren in de maatschappij.

 

Sinds 1 juli 2020 geldt de nieuwe wet Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). De wettekst beschrijft onder meer de inrichting van cliëntenraden en het organiseren van inspraak voor cliënten in de langdurige zorg. Klik op de knop "Medezeggenschapsregeling 2020" hieronder om te lezen welke afspraken de bestuurder van Fokus met de cliëntenraad heeft vastgelegd.

 

 

Heeft u vragen aan de cliëntenraad? Of wilt u meer weten over onze werkzaamheden, vult u dan ons contactformulier in. U ontvangt binnen drie werkdagen een reactie.