top of page

Pilot: Neem deel aan ons cliënten panel!


Start pilot: maart 2021 
Evaluatie:  december 2021 

 
Inleiding 
De cliëntenraad Fokus wil graag het contact met de achterban versterken. Wij willen van jullie de ervaringen weten van de dienstverlening. Met jullie informatie kunnen we de bestuurder inzicht geven in hoe het beleid rondom de dienstverlening wordt ervaren. Samen staan we sterk(er)!.
 

Wat verwachten we van jou? 
Je vindt het leuk om jouw eigen beleving van de dienstverlening te vertalen naar wat dat dan betekent voor de eigen regie van de client. Zo voorkomen we dat persoonlijke meningen centraal staan in plaats van het belang van alle cliënten. Je vindt het leuk om samen te werken met andere cliënten en bent integer. Je bent in staat om naar de ander te luisteren zonder vooroordelen en houdt daarbij het algemeen belang van eigen regie voor ogen.  
Per kwartaal vindt er minimaal een gezamenlijk overleg plaats.  Voor nu, wegens Corona, is dat online via Teams. Je dient over computervaardigheden te beschikken. De CRF geeft uitleg en ondersteuning bij het gebruik van Teams. Het vergt een tijdsinvestering van 2 uur per maand.

 

Wat verwachten we van het cliëntenpanel? 
Omdat dit nieuw is kiezen we bewust voor een pilot, we gaan de pilot bekendheid geven via onze socials. Al naar gelang de interesse stellen we het cliëntenpanel in. We streven naar minimaal twaalf cliënten waarvan èèn met beademing. Per onderwerp verwachten we een adviesrapport aan de CRF waarbij de volgende vragen leidend zijn; 
-Wat is de huidige ervaring van het onderwerp? 
-Wat gaat er goed, wat kan anders? 
-Welke punten zien jullie die verbeterd kunnen worden? 
-Wat is het huidige effect op de eigen regie van de cliënt? 
-Hoe zou dat anders kunnen, wat is dan het effect op de eigen regie? 
-Zijn er alternatieven te bedenken, zo ja, welke?

 

Vanuit de cliëntenraad krijg je een contactpersoon toegewezen die je ondersteund waar nodig. Het panel schrijft aan de CRF een kort rapport op basis van bovenstaande vragen. Centrale vraag waar het rapport antwoord op dient te geven is of de eigen regie en autonomie van de cliënt voldoende is geborgd Jullie contactpersoon draagt zorg voor de communicatie vanuit en naar de CRF toe. Indien het rapport niet voldoet aan de vragen/centrale vraag dan kan het niet worden meegenomen door de CRF. 
 

Op welke manieren betrekken we het cliëntenpanel?  
Er zijn diverse manieren hoe wij het cliëntenpanel inzetten. Al naar gelang het onderwerp betrekken we het cliëntenpanel op de volgende manieren; 
1. Hoofdthema’s; Onder andere de thema’s “Kwaliteit”, “Beademing”, “Dienstverlening algemeen” verdienen blijvend aandacht waardoor we de bestuurder kunnen adviseren op basis van de rode draad uit de opgehaalde ervaringen. 
2. Voor een adviesaanvraag; Bij ongevraagde adviezen vanuit de CRF halen we informatie op uit het cliënten panel om criteria over het onderwerp mee te geven aan de bestuurder. 
3. Na een adviesaanvraag (voorgenomen besluit) door de bestuurder; Bij een gevraagd advies vragen we het cliëntenpanel om na te denken over het effect van het voorgenomen besluit voor cliënten. Deze informatie is vertrouwelijk. 
 
Heb je interesse? 
Ben jij enthousiast en wil jij ons helpen, stuur dan een mailtje met je motivatie aan clientenpanel@clientenraadfokus.nl Wij hebben er zin in, jullie ook? 

bottom of page