Adviezen en besluiten

Adviezen CRF

De cliëntenraad Fokus kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Op deze pagina een overzicht. We delen ze in in de volgende categorieën:

 

Ongevraagd advies

-

 

Verzwaard advies

Besluiten raad van bestuur

Op de adviezen van de CRF volgt een besluit van de raad van bestuur.

Klik op onderstaande link om ze te lezen.