top of page

Veelgestelde vragen

1. Wat is medezeggenschap?

Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenchap cliënten zorginstellingen 2018 ingegaan. Deze wet regelt de rechten en plichten van de Cliëntenraad Fokus(CRF) en de bestuurder. Tussen de bestuurder de CRF is er op basis van de Wmcz2018 een medezeggenschapsregeling vastgesteld. In deze regeling is vastgelegd hoe instemming en advies is geregeld. Over voorgenomen beleid van de organisatie dient de bestuurder instemming of advies van de CRF te vragen.  Een misvatting is dat de CRF  iets goed of af kan keuren of haar veto uit kan spreken over een voorgenomen besluit.

 

Wel dient de bestuurder bij onderwerpen die de instemming van de CRF behoeft bij geen instemming eerst aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. (LCvV) toestemming voor uitvoering te vragen.

2. Wat doet de CRF?

De CRF ontvangt schriftelijke instemming- en adviesverzoeken van de bestuurder. De CRF kijkt of het voorgenomen besluit nadelig effect heeft op de eigen regie en autonomie van de client. De CRF geeft voorwaarden aan zodat de CRF kan instemmen of positief kan adviseren. De CRF geeft ook ongevraagd advies.

 

Daarnaast krijgt de CRF e-mails van cliënten of vragen via social media. Vaak gaat dat over de uitvoering van beleid. Het is dan niet helder wat de cliënt mag verwachten van de organisatie.

 

In onze beantwoording geven we advies. Uiteraard checken we of de cliënt het heeft aangegeven bij de betrokken medewerker en/of de direct leidinggevende. We vragen altijd om de mails aan de manager ADL-assistentie, Teamleider of Directeur ADL-assistentie ook aan ons te richten. Zo houden we overzicht van de signalen.  

Goed om te weten; Wij gaan uit van de eigen regie van de
cliënt. De CRF bemiddelt niet bij klachtenprocedures. Individuele casussen behartigen we niet. Wij checken of in die specifieke uitvoering van de dienstverlening aan die ene client de uitgangspunten van het beleid volgens afspraak zijn. In ons advies aan de cliënt laten we dit weten. Krijgen wij meerdere signalen dat medewerkers het beleid niet goed uitvoeren dan vragen wij de bestuurder actie te ondernemen. Gaat er iets overduidelijks heel erg anders dan afgesproken dan vragen wij ook de bestuurder actie te ondernemen. De bestuurder is ons directe aanspreekpunt. 

3. Wat zien jullie als uitdaging?

Mensenwerk maakt dat gedrag niet altijd overeenkomt met wat de organisatie als uitgangspunten in beleid heeft vastgelegd. Door gebrek aan toetsing en sturing op de uitgangspunten van vastgesteld ontstaat het risico van willekeurige uitvoering van beleid. Hierdoor weten zowel medewerkers als cliënten niet goed  waar ze aan toe zijn. Vaak zien we dat er een oplossing door de organisatie wordt bedacht zonder eerst te checken wat het beleid verwacht van de medewerker om te doen. Deze signalen bespreken wij met de bestuurder en vragen om adequate (beleids)oplossingen.

4. Wat doen jullie daaraan?

Wij blijven over gedrag en het beleid in gesprek met de bestuurder. Eigen regie en autonomie van de cliënt is en blijft voor ons het uitgangspunt van Fokus als dienstverlenende organisatie. We spreken jaarlijks met de raad van toezicht. Kwaliteit, veiligheid, toekomstvisie en samenwerking zijn vaste onderwerp van dit gesprek. We werken waar mogelijk samen met de OR om gezamenlijke belangen bespreekbaar te maken.

 

5. Wat doen jullie nog meer?

Wat ons betreft is het concept Fokus uniek en prachtig. De manier om gewoon te wonen en leven met eigen regie ondanks een ernstige lichamelijke beperking. Dit dragen wij uit naar de beleidsmakers in Nederland. Geregeld nodigen wij een Tweede Kamer lid uit van een politieke partij die 'zorg' in de portefeuille hebben. Tijdens een werkbezoek laten wij ervaren wat het betekent om een ernstige lichamelijke beperking te hebben en je regie te voeren over wonen en zorg, adl-assistentie. Dat wat wij normaal vinden, normaal is.

 

Door hen zelf uit te nodigen op de ADL-unit en het gesprek te laten voeren met een cliënt in zijn/haar eigen woning wordt het unieke concept concreet. Ook breed maatschappelijke knelpunten voor Fokuscliënten komen dan aan bod. Denk aan werk, hulpmiddelen, zorg buiten de Fokuswoning.

 

Geen woorden op papier, maar echte mensen met verhalen uit de praktijk. De CRF zet alle beschikbare middelen in om het Fokusconcept en de mogelijkheden voor zorg in natura en/of een persoonsgebonden budget buiten de woning te behouden. Voor nu en later.

 

5. Ik wil cliëntenraadslid worden, wat kan ik verwachten?

Wij zijn een divers samengestelde raad met betrokken en enthousiaste cliënten. Met humor wanneer dat kan en serieus zijn wanneer dat moet. Elke maand vergaderen we in Utrecht, van 11.30- 16.00u, inclusief lunch. Voor ADL-assistentie wordt gezorgd. We vergaderen 6 maal met de CRF, 6 maal met de bestuurder. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je deelneemt aan werkgroepen of externe activiteiten.  Je bent per week minimaal 4 uur kwijt aan werkzaamheden voor de CRF waaronder voorbereiden/uitwerken van vergaderingen en/of werkgroepen. We vergaderen hybride. Je krijgt een mentor die jou het eerste half jaar wegwijs maakt. 

bottom of page