top of page

Veelgestelde vragen

1. Wat is medezeggenschap?

De cliëntenraad Fokus is ontstaan vanuit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De raad kan ongevraagd advies en soms zelfs verzwaard advies geven. De bestuurder dient beleid(wijzigingen) waar verzwaard advies op ligt voor te leggen aan de raad voor dat het uitgevoerd mag worden, zie artikel 3 Wmcz. Van dit verzwaard advies kan de bestuurder niet zomaar afwijken. Als hij dit toch doet kan dat alleen nadat hij het heeft voorgelegd aan de landelijke commissie van vertrouwenslieden. Deze doen na hoor en wederhoor een bindende uitspraak. De cliëntenraad Fokus heeft geen veto recht en ook geen instemmingsrecht, alleen adviesrecht. 

2. Hoe komen jullie op voor mijn belang?

Wij ontvangen signalen van cliënten via e-mail, telefoon, social media of brieven. 

In ons antwoord naar de cliënt toe vragen wij altijd of het 'in de lijn' is opgepakt. Dat wil zeggen; is het besproken met betrokkenen? Is het besproken met direct leidinggevende? (Manager ADL-assistentie/Directeur ADL-assistentie)? We vragen altijd om de mails aan de MAA/DAA ook aan ons te richten. Zo houden we overzicht van de signalen. Uit alle signalen halen we de rode draad. Kort gezegd; Hoe houdt men zich aan de uitgangspunten van het beleid? Ons direct aanspreekpunt is de bestuurder. De bestuurder bespreekt het vervolgens met de directeur ADL-assistentie. 

3. Wat zien jullie als aandachtspunt?

Door de jaren heen moeten wij helaas constateren dat te veel signalen gaan over het gedrag van de organisatie waardoor het negatief effect op de eigen regie van de cliënt steeds groter wordt. Situaties worden niet snel opgelost, te veel besluiten op incidentenniveau. Het ontbreekt aan sturing, er is willekeur in uitvoer van beleid. Hierdoor weten zowel medewerkers als cliënten niet goed waar ze aan toe zijn.  Dit lijkt te komen doordat er geen eenduidig beleid wordt gehanteerd. Deze signalen bespreken wij met de bestuurder en vragen om adequate (beleids)oplossingen.

4. Wat doen jullie daaraan?

Wij blijven over gedrag en het beleid in gesprek met de bestuurder. Eigen regie en autonomie van de cliënt is en blijft voor ons het uitgangspunt van Fokus als dienstverlenende organisatie. We hebben ook gesproken met de raad van toezicht. Omdat wij vinden dat er te weinig sturing is op kwaliteit, veiligheid en samenwerking. We werken waar mogelijk samen met de OR om gezamenlijke belangen bespreekbaar te maken. Wat ons betreft is het concept Fokus prachtig en de enige manier om gewoon met eigen regie te kunnen wonen met een ernstige lichamelijke beperking. De CRF zet alle middelen in om het Fokusconcept te behouden.

 

5. Wat is handig om te weten als ik cliëntenraadslid wil worden?

Elke maand vergaderen we in Utrecht. Dat doen we van 11.30- 16.00u, inclusief lunch. We vergaderen 6 maal met de CRF, 6 maal met de bestuurder. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je deelneemt aan werkgroepen of externe activiteiten. Werkgroepen zijn meestal ook in Utrecht georganiseerd. Externe activiteiten kunnen door het gehele land zijn. Je bent per week minimaal 4 uur kwijt aan werkzaamheden voor de CRF waaronder voorbereiden/uitwerken van vergaderingen en/of werkgroepen. Werkgroepen worden meestal in Utrecht georganiseerd maar kunnen ook elders in het land plaatsvinden. Je bent dus regelmatig aanwezig in Utrecht of elders in het land. Houdt rekening met lange reistijden. Reiskosten die je maakt kunnen worden gedeclareerd. (Wegens Corona vergaderen we op dit moment online)

bottom of page