top of page

Missie en visie

Missie

De cliëntenraad van Fokus is de belangenbehartiger van gewoon wonen en leven, de eigen regie van de cliënten van Fokus.

 

Visie

De cliëntenraad van Fokus oefent daartoe invloed uit op het beleid met als uitgangspunt: eigen regie en autonomie van de cliënt.

bottom of page