Missie en visie

Missie

De cliëntenraad van Fokus is de belangenbehartiger van de eigen regie van de cliënten van Fokus.

 

Visie

De cliëntenraad van Fokus oefent daartoe invloed uit op het beleid met als uitgangspunt: eigen regie en autonomie van de cliënt.