Nieuws

Uitslag poll dozen wegwerphandschoenen
Via onze Facebook-pagina hebben we jullie mening gevraagd rondom wel/geen dozen handschoenen in de Fokuswoning. We zijn erg blij met jullie reacties!  93% is voor dozen met handschoenen in de woning en 7% is tegen. Inmiddels heeft de bestuurder het besluit teruggetrokken en zal er met de medezeggenschap opnieuw naar het beleid worden gekeken.

 

Bijeenkomsten missie/visie na de zomer

Het was de bedoeling op korte termijn een aantal bijeenkomsten te houden rondom het herzien/actualiseren ('herijken') van de missie en visie van Fokus. Er is echter iets meer tijd nodig om deze herijking goed voor te bereiden en de betrokkenheid van zowel medewerkers als cliënten optimaal te kunnen laten zijn. De missie en visie zijn belangrijk voor Fokus, omdat het richting geeft aan onze toekomst. Daarom is besloten om de al geplande bijeenkomsten nu niet door te laten gaan, maar te verschuiven naar een moment na de zomer. We kunnen dan hopelijk ook weer fysiek bij elkaar komen, zodat we dan nog meer echt het gesprek aan kunnen gaan. Zodra we meer informatie hebben laten we uiteraard van ons horen. 

 

 

 

 

Jaarverslag CRF 2020

 

Nieuwsbrieven 2021

Maart 2021 klik hier

Pilot Cliëntenpanel start in maart 2021
Kijk snel op onze pagina Clientenpanel 

 

Oproep aan cliënten
Lees de laatste informatie over de maatregelen binnen Fokus tegen het Coronavirus, we hebben elkaars steun hard nodig, samen kunnen we dit!

Zie Fokus (fokuswonen.nl) voor het actuele beleid en documenten rondom Corona

Klik hier voor de extra nieuwsbrief over Corona.