Agenda 2021

De cliëntenraad Fokus vergaderd elke maand. Afwisselend hebben we onze interne vergadering en de overlegvergadering met de Raad van Bestuur van Fokus. De CRF heeft elk jaar een Benen-op-tafel(BOT)-gesprek met de RvB en het managementteam (MT) van Fokus om via een brainstormsessie met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Met de Raad van Toezicht spreekt de CRF twee keer per jaar tijdens zijn vergadering.

 

Cliëntenraad Fokus

13 januari

24 maart

2 juni

25 augustus

13 oktober

1 december

Overlegvergadering cliëntenraad Fokus en raad van bestuur

10 februari

14 april

30 juni

22 september

3 november

15 december (met raad van toezicht)

 

Benen-op-tafelgesprek

nog te plannen

 

Training

6 januari