top of page

Agenda 2022

De cliëntenraad Fokus vergaderd elke maand. Afwisselend hebben we onze interne vergadering en de overlegvergadering met de Raad van Bestuur van Fokus. De CRF heeft elk jaar een Benen-op-tafel(BOT)-gesprek met de RvB en het managementteam (MT) van Fokus om via een brainstormsessie met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Met de Raad van Toezicht spreekt de CRF twee keer per jaar tijdens zijn vergadering.

 

Cliëntenraad Fokus

12 januari
23 maart
25 mei

24 augustus
12 oktober
30 november

Cliëntenraad Fokus en raad van bestuur
16 februari
13 april
15 juni

14 september
2  november
21 december (met raad van toezicht)

bottom of page