top of page

Agenda 2024

De cliëntenraad Fokus vergaderd elke maand. Afwisselend hebben we onze interne vergadering en de overlegvergadering met de Raad van Bestuur van Fokus. De CRF heeft elk jaar een Benen-op-tafel(BOT)-gesprek met de RvB en het managementteam (MT) van Fokus om via een brainstormsessie met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Met de Raad van Toezicht spreekt de CRF elk jaar in december.
 

Cliëntenraad Fokus

24 januari
27 maart
5   juni

28 augustus
9  oktober
27 november

Cliëntenraad Fokus en raad van bestuur
21 februari
24 april
26 juni

18 september
30 oktober
18 december (met raad van toezicht)

bottom of page