Uitslag verkiezingen 2021

De uitslag van de cliëntenraadsverkiezing is bekend. De twaalf kandidaten met de meeste stemmen zijn gekozen en nemen voor de komende drie jaar zitting in de cliëntenraad van Fokus. Leden kunnen maximaal drie termijnen zitting nemen in de Cliëntenraad Fokus.

 

Van 1.334 cliënten heeft 23,61 % gestemd, dat zijn 315 cliënten die hun stem hebben uitgebracht.

We willen alle leden welkom heten en kijken uit naar een fijne samenwerking in de raad. Fijn dat er nieuwe leden te verwelkomen zijn. Na een inwerkperiode gaan we er vol tegen aan om de komende drie jaar weer het belang; eigen regie en autonomie van de Fokuscliënten, te behartigen. Duidelijk wanneer dat moet, met humor wanneer dat kan. 

Hieronder kan je van de leden teruglezen waar zij voor staan binnen hun werk voor de cliëntenraad. Het cyfer achter de naam geeft de zittingstermijn aan.

 

Nieuwe cliëntenraad Fokus 2021:
 

1.Saskia Batenburg (1)

Fokusproject Utrecht Terwijde

3.Annelien Hartman (2)

Fokusproject Zwolle Ittersumerlanden

5.Roelofje Mussche (2)

Fokusproject Den Haag Kepplerplein

7.Leon Seijsener (2)

Fokusproject Roermond Beethovenstaete

 9.Yolanda Veldkamp (2)

Fokusproject Helmond Parc Viverre

11.Patrick Westermolen (1)

Fokusproject Velsen Velsenbroek

2.Alyda Griffioen (2)

Fokusproject Velserbroek

4.Jan Willem Jonker (1)

Fokusproject Arnhem de Symfonie

6.Edwin Nagelsmith (2)

Fokusproject Apeldoorn Beekpark

8.Bert Vrijhoeven (1)

Fokusproject ‘s-Hertogenbosch Amsterdamstraat

10.Petra Waelepoel (2)

Fokusproject Tiel Batauwe

12.Martin Zandt (1)

Fokusproject Enschede Lombok