Verkiezingen 2021

Verkiezingen cliëntenraad van 18 t/m 22 oktober 2021

 

In oktober zijn er verkiezingen voor de cliëntenraad van Fokus gepland. Er zijn twaalf zetels beschikbaar in de cliëntenraad. Alle zittende cliëntenraadsleden treden af, zij mogen zich herkiesbaar stellen voor een tweede zittingstermijn. De kandidaatstelling is op 24 september geëindigd. Er hebben zich veertien kandidaten aangemeld. Zeven zittende CRF leden hebben zich herkiesbaar gesteld.

Alle cliënten kunnen digitaal hun stem uitbrengen van 18 t/m 22 oktober.  U ontvangt daarvoor een mail van verkiezingsbureau Inkesta met een link naar het digitaal stemmen. Daar zijn ook de namen en de motivatietesten te lezen. Let op uw spambox zodat u de link niet mist. We maken gebruik van verkiezingsbureau Inkesta, omdat zij volledige anonimiteit bij het stemmen kunnen waarborgen. Voor mensen die geen mailadres hebben doorgegeven aan Fokus, is er een mogelijkheid om via een papieren stembiljet te stemmen.  Zij ontvangen per post een brief hierover.  

We hopen op een goede verkiezingsuitslag zodat we weer met een vooruitstrevende en sterke raad de toekomst tegemoet kunnen gaan.

 

De verkiezingscommissie.

Leon Seijsener

Yolanda Veldkamp

Loes Katan
 

Kandidaten voor de CRF verkiezingen van 2021 zijn:

1. Saskia Batenburg

Fokusproject Utrecht Terwijde

3. Annelien Hartman

Fokusproject Zwolle Ittersumerlanden

5. Jan Willem Jonker

Fokusproject Arnhem de Symfonie

7. Edwin Nagelsmith

Fokusproject Apeldoorn Beekpark

9. Leon Seijsener

Fokusproject Roermond Beethovenstaete

11. Bert Vrijhoeven

Fokusproject ‘s-Hertogenbosch Amsterdamstraat

13. Patrick Westermolen

Fokusproject Velsen Velsenbroek

2. Alyda Griffioen

Fokusproject Velserbroek

4. Anton Hendriks

Fokusproject Den Haag Groothandelsmarkt

6. Roelofje Mussche

Fokusproject Den Haag Kepplerplein

8. Arnold Potuyt

Fokusproject Zwolle Ittersumerlanden

10. Yolanda Veldkamp

Fokusproject Helmond Parc Viverre

12. Petra Waelepoel

Fokusproject Tiel Batauwe

14. Martin Zandt

Fokusproject Enschede Lombok