top of page

Samenstelling CRF

Per 1 december 2021 is er een nieuwe samenstelling van de CRF.

We willen alle leden welkom heten en kijken uit naar een fijne samenwerking in de raad. Fijn dat er nieuwe leden te verwelkomen zijn. Na een inwerkperiode gaan we er vol tegen aan om de komende drie jaar weer het belang van gewoon wonen en leven, eigen regie en autonomie van de Fokuscliënten, te behartigen. Duidelijk wanneer dat moet, met humor wanneer dat kan. 

Hieronder kan je van de leden teruglezen waar zij voor staan binnen hun werk voor de cliëntenraad. Het cyfer achter de naam geeft de zittingstermijn aan.

 

Samenstelling cliëntenraad Fokus 
 

1.Alyda Griffioen (2)

Fokusproject Velserbroek

3.Jan Willem Jonker (1)

Fokusproject Arnhem de Symfonie

5.Edwin Nagelsmith (2)

Fokusproject Apeldoorn Beekpark

 7.Yolanda Veldkamp (2)

Fokusproject Helmond Parc Viverre

2.Annelien Hartman (2)

Fokusproject Zwolle Ittersumerlanden

4.Roelofje Mussche (2)

Fokusproject Den Haag Kepplerplein

6.Bert Vrijhoeven (1)

Fokusproject ‘s-Hertogenbosch Amsterdamstraat

8.Patrick Westermolen (1)

Fokusproject Velsen Velsenbroek

bottom of page