Verkiezingen 2021

Verkiezingen cliëntenraad

 

 

In oktober zijn er CRF verkiezingen, we zoeken nieuwe leden!

De lopende driejarige zittingstermijn van de cliëntenraad loopt in oktober 2021 af. Daarom roepen we de cliënten van Fokus op zich kandidaat te stellen voor een zetel in de raad. De cliëntenraad telt twaalf zetels. De zittende leden mogen zich herkiesbaar stellen voor een tweede termijn.

 

Cliënten van Fokus die langer dan een half jaar dienstverlening bij Fokus afnemen kunnen zich vóór 24 september 2021 kandidaatstellen door een e-mail te sturen naar: verkiezingen@clientenraadfokus.nl

Zij ontvangen dan een bevestiging van hun kandidaatstelling. Zijn er meer dan 12 kandidaten, zullen er van 18 t/m 22 oktober verkiezingen volgen.

 

Wil je meedenken en meepraten over het Fokusbeleid, stel je dan kan kandidaat voor de cliëntenraad Fokus. Check voor nadere informatie over de werkzaamheden binnen de CRF Vacature | Clientenraad Fokus