top of page

ADL-assistentie en Corona


De cliëntenraad Fokus is betrokken in het Covid-19 beleidsteam. De bestuurder bespreekt samen met de medezeggenschap (Ondernemingsraad + Cliëntenraad Fokus) regelmatig de stand van zaken. De CRF geeft hierbij de signalen weer uit de praktijk. Zo kan beleid en uitvoer op elkaar worden afgesteld en werken we samen eraan om het goede te blijven doen.

 

Actuele informatie
Kijk voor de actuele stappenplannen en ander beleid op: Fokus (fokuswonen.nl)

bottom of page