Club van 60

De club van 60 is ingesteld door de cliëntenraad van Fokus. De club van 60 is een groep cliënten van Fokus aan wie de CRF vragen kan stellen. De CRF kan geen echte vaststaande conclusies verbinden aan de club van 60. Wel heeft zij beter zicht op hoe de achterban denkt over bepaalde vraagstukken.

De CRF kan zeker nog extra mensen gebruiken die zich willen aansluiten bij de club van 60. Dus heb je interesse? Laat het ons weten!

 

 

Vraag 20 Club van 60

 

Geacht lid van de Club van 60,

 

Fokus hanteert vooral kleine contracten. Wij van de Cliëntenraad vragen ons af hoe u dat ervaart.

  • Bent u van mening dat u sommige ADL-assistenten te weinig ziet? (Denk bijv. aan bekwaamheid bij u)

  • Wat vindt u van de hoeveelheid verschillende ADL-assistenten die bij u in huis komt?

 

Wat de Club van 60 aangeeft is dat er voor- en nadelen zijn aan de kleine contracten. Veel positieve geluiden zijn er over dat het de flexibiliteit ten goede komt, bijv. bij de opvang van ziekteverzuim.

 

De mening die vrijwel iedereen deelt is dat een groot aantal kleine contracten in een project de routine en handelsbekwaamheid absoluut niet ten goede komen. Bij kleine contracten zijn meer mensen nodig, met meer mensen wordt de frequentie van ADL-er/cliëntcontact minder en hebben veel cliënten het gevoel dat bepaalde handelingen slechter worden uitgevoerd.

 

Wat sommige mensen adviseren is een goede balans tussen grote en kleine contracten, zodat een basis van grote contracten en een aanvulling van kleine contracten elkaar kunnen ondersteunen. Dit is, zoals een cliënt aangeeft, ook uit de praktijk gebleken.

  • Facebook