top of page

Archief

Statement Corona CRF en OR

Klik hier voor het gezamenlijke statement.

Vermoeden van Corona-besmetting?
Klik hier voor het stappenplan voor cliënten en ADL-assistenten.

 

Brief over Coronavirus

Klik hier voor de brief aan cliënten.

Jaarverslag online

Wilt u lezen wat de cliëntenraad Fokus het afgelopen jaar heeft gedaan?

Klik hier voor het jaarverslag 2019.

Brandbrief PGB voorwaarden 2020
CRF Brandbrief pgb voorwaarden 2020 Klik hier
Reactie Minister op brandbrief Klik hier

 

Nieuwsbrieven

  • Klik hier voor Nieuwsbrief Januari 2020

  • Klik hier voor Nieuwsbrief Juli 2019

Reactie CRF op brief minister over Toekomstvisie Fokuswonen + reactie ivm debat op 13-6-2019 einde overgangsregeling WLZ indiceerbaren

Komende donderdag 13 juni zal de vaste Kamercommissie een Algemeen Overleg voeren met minister De Jonge over het Fokuswonen, waarbij twee brieven op de agenda staan die de minister onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Als Cliëntenraad van Fokus willen we hierbij graag reageren op deze brieven en ons standpunt duidelijk maken.

 

Klik hier voor de brieven en volg live het algemeen overleg

 

Langdurige zorg

In de brief van 23 april geeft de minister aan dat hij de overgangsregeling voor Fokuscliënten met een Wlz-indicatie voor zorg buiten de woning per 31 december 2019 wil afschaffen. Deze groep is vanaf dat moment aangewezen op gemeente en/of zorgverzekeraar. We hebben hierover al eerder een brief gestuurd, waarin we onze zorg uitspraken. De minister geeft nu aan dat hij algemene knelpunten niet op een specifieke manier wil oplossen, maar dat hiervoor een algemene oplossing gevonden moet worden. Uiteraard hebben we begrip voor dit uitgangspunt, dat moet echter niet betekenen dat cliënten die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning nu tussen wal en schip vallen. Bovendien ontbreekt in deze brief de algemene oplossing die de minister voor ogen staat voor onze specifieke problemen. De redenen voor de overgangsregeling die destijds golden, gelden nog steeds. De desbetreffende cliënten hebben een specifieke zorgvraag die een specifieke oplossing rechtvaardigen.

Binnenkort overlegt de cliëntenraad met Zorgverzekeraars Nederland over de overgang van de Wlz naar de Wmo en Zvw. Dit omdat de minister ZN heeft aangewezen als uitvoerder. Naar onze mening moeten de behoeften van de cliënten aan zorg en ondersteuning leidend zijn en niet de regelingen. In de praktijk van de Zvw kan dit voor problemen zorgen, aangezien persoonlijke verzorging en verpleging bijvoorbeeld separaat gedeclareerd worden. De aanbieder van deze zorg moet dit apart bij houden: in de dagelijkse praktijk is dat onhaalbaar. Administratie is niet te doen. Medisch toezicht is niet duidelijk opgenomen in Zvw en WMO, en zij sluiten niet op elkaar aan.

 

Daarnaast vragen we ons af hoe het toezicht geregeld zal worden, wie hiervoor verantwoordelijk zal zijn en wie dit gaat financieren? Dergelijke vragen liggen nu nog allemaal open: voordat er sprake kan zijn van een overdracht moet de antwoorden hierop wel duidelijk zijn.

Conclusie is dat er nog teveel onduidelijk is en teveel geregeld moet worden, voordat je de overgangsregeling eventueel kunt afschaffen. Door deze cliënten nu niet langer een overgangsregeling te bieden, vergroot je de administratieve lasten, lever je cliënten over aan de verschillende regels van verschillende gemeenten/zorgverzekeraars en laat je de regeltjes leidend zijn én niet de zorgvraag van cliënt. We vragen daarom aan de Tweede Kamer om er bij de minister op aan te dringen eerst te zorgen voor duidelijkheid en regels die ook in de praktijk werken, voordat de bestaande regeling wordt afgeschaft.

 

Toekomstvisie ADL-assistentie

Daarnaast heeft de minister op 5 juni jongstleden zijn toekomstvisie op ADL-assistentie naar de Tweede Kamer gestuurd. De cliëntenraad waardeert het dat de minister de huidige subsidieregeling ADL-assistentie wil behouden, waardoor de toekomst van de cliënten die de eigen regie over hun leven voeren en in Fokuswoning wonen, zeker is gesteld.

 

De cliëntenraad ondersteunt de oproep van Fokus dat er meer aangepaste sociale huurwoningen moeten komen. Nog veel cliënten met een lichamelijke beperking kunnen niet zelfstandig wonen, doordat het aanbod van woningen zo beperkt is. Woningcorporaties en zorgaanbieders moeten gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat er meer woningen beschikbaar komen. Ook de huidige woningen zouden opgeknapt moeten worden.

We doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om te zorgen dat niet alleen de overdracht van de cliënten uit de Wlz naar de Wmo/Zvw goed verloopt, maar ook om te zorgen dat er meer aangepaste woningen komen. Cliënten met een lichamelijke beperking willen graag de regie over hun eigen leven leiden en moeten daarbij ondersteund worden, zodat zij maatschappelijk kunnen participeren.

Rapport Zorginstituut Nederland en standpunt CRF

Klik hier voor rapport Zorginstituut overige zorg voor cliënten met ADL-assistentie en een zeer zware zorgvraag

Klik hier voor standpunt cliëntenraad Fokus op rapport

Jaarverslag 2018

  • Klik hier voor Jaarverslag CRF 2018 

bottom of page